HUISREGELS

Huisregels en deurbeleid Teejater Events,

 

Volg aanwijzingen van het personeel op:
Teejater Events doet er alles aan om het voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken, alle aanwijzingen van het personeel zijn hierop gericht.

 

Toegang/leeftijdscontrole mogelijk:
Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u verzoeken om u te mogen fouilleren als u dit niet toestaat kunnen wij u hierop de toegang weigeren. Daarnaast kunnen wij u in het kader van de minimumleeftijd (> 18jaar) vragen om een legitimatiebewijs. Beslissingen van de beveiligingsbeambte / gastheer hierin zijn bindend.

 

Kleed u correct:
Teejater Events stelt eisen aan kleding/voorkomen (o.a. sportkleding, overmatige sieraden en hoofddeksels, schoudertasjes of slippers/open schoenen zijn niet gewenst). Voldoet u niet aan de eisen, dan kan u de toegang ontzegd worden. Beslissingen van de beveiligingsbeambte / gastheer hierin zijn bindend.

 

Wapens, drugs en eigen consumpties:
– U mag geen wapens bij zich dragen.
– Draagt u toch een wapen, dan schakelen wij de politie in.
– U mag geen hard- of softdrugs  gebruiken en/of bij zich dragen.

– U mag geen goederen gebruiken en/of bij zich dragen die aangemerkt kunnen worden als geschikt voor eigen consumptie

De beveiligingsbeambten mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt verwijdering.

Ongewenste intimiteiten, agressie of racisme:

U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden en zullen bij de politie worden gemeld.

 

Hinderlijk gedrag:
Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering. U mag niet hinderlijk samenscholen.
Vermoeden of constateren wij hinderlijke samenscholing dan kunnen de (vermoedelijke) deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

 

Toiletgebruik:
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.

 

Roken:
Teejater Events is (op uitzondering de rookruimtes) rookvrij, indien u het (wettelijke!) rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

 

Consumpties:
U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie alleen binnen of op ons terras (tot 01.00u) gebruiken. U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen. Glaswerk moet na 01.00u binnen blijven. Glaswerk mag nooit worden meegenomen voorbij de beveiligingsbeambten/ het plein op.

 

Overlast voor de omgeving:
Bij het betreden en verlaten van Teejater Events vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden. De politie zal hiertegen zo nodig optreden. 

 

Klachten:
Meld ze meteen bij een medewerker van ons bedrijf.  Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen. Klachten kunnen ook ingediend worden via info@teejater.nl

 

Eigendommen van bezoekers:
Garderobe verplicht voor alle jassen en tassen. Voor in bewaring gestelde items geld een maximale aansprakelijkheid. Voor verdere informatie verwijst Teejater Events naar haar ‘Garderobereglement’.

 

Verloren en gevonden voorwerpen:
Als u in de horecagelegenheid een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij de bedrijfsleiding in te leveren. Wie een gevonden voorwerp ophaalt moet zich kunnen legitimeren. Navraag of een item is gevonden kan ook gedaan worden via info@teejater.nl

Als u de huisregels overtreedt, kunnen wij u direct de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten of overtredingen van de bovengenoemde huisregels melden wij altijd bij de politie. Dergelijke overtredingen kunnen leiden tot een Individuele Horeca Ontzegging. Als u Teejater Events bezoekt, stemt u ermee in dat daar video-opnamen en beeldmateriaal van u worden gemaakt welke bij ongeregeldheden of ongevallen aan derden kunnen worden getoond.

Wij doen ons uiterste best iedereen een gezellige en veilige omgeving te bieden.